Tên / Số / ký hiệu : Quyết định số 06/QĐ-CNCHL ngày 23/01/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2024
Về việc / trích yếu

Quyết định số 06/QĐ-CNCHL ngày 23/01/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2024

Ngày ban hành 22/01/2024
Loại văn bản / tài liệu Đất đai
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Xem : 90 | Tải về : 107 Tải về
Nội dung chi tiết