Hội đàm giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

23:10 - 02/05/2017

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng Văn Phong, Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Thứ trưởng Tào Kiện Lâm dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 29/3/2009 đến ngày 02/4/2009.

(Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc)

Ngày 31/3/2009, trong không khí chân thành, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Hai đoàn đại biểu của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành hội đàm và thoả thuận một số vấn đề sau đây:

  1. Về công nghệ cao: Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác giữa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các Khu Công nghệ cao của Trung Quốc; đặc biệt thúc đẩy hợp tác với Khu Công nghệ cao Trung Quan Thôn hoặc Khu Công nghệ cao Quảng Đông, Quảng Tây - Trung Quốc và ký Biên bản hợp tác trong thời gian sớm nhất.

  2. Về Sở hữu trí tuệ: Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước tiếp tục tạo điều kiện để hai Cơ quan sở hữu trí tuệ đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa hai nước, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vấn đề sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO. Phía Việt Nam bày tỏ nguyện vọng mở rộng hợp tác với Cục Nhãn hiệu Trung Quốc và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan này, phía Trung Quốc đồng ý phối hợp hỗ trợ.

  3. Về Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng: Hai Bên mong muốn thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hợp tác về lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá sự phù hợp giai đoạn 2009-2010 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ủy ban Nhà nước về giám sát, kiểm tra và đảm bảo chất lượng (AQSIQ), Trung Quốc.
  4. Về đào tạo cán bộ quản lý Khoa học công nghệ: Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đồng ý trong giai đoạn 2009 -2011 mỗi năm tổ chức từ 01-02 khóa đào tạo cán bộ quản lý Khoa học công nghệ cho Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam .

  5. Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ năm 1992: Để phù hợp với tình hình mới, hai Bên đồng ý về mặt nguyên tắc ký lại bản Hiệp định này. Việc nghiên cứu sửa đổi sẽ giao Vụ Hợp tác quốc tế của hai Bộ chuẩn bị .

  6. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc xem xét hỗ trợ cho các đoàn Việt Nam sang trao đổi, học tập kinh nghiệm của Trung Quốc trong công tác nghiên cứu xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266