Quán triệt các văn bản chỉ đạo về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

04:36 - 19/07/2021

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất về việc quán triệt các văn bản chỉ đạo về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các nội dung của các văn bản:

-) Văn bản số 1358/UBND-TTYT về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND. 

-) Văn bản số 448/CNCHL-VP.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266