Quán triệt các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

03:55 - 14/07/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị thi công đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu của Ban trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ được đề cập trong văn bản kèm theo: Văn bản số 428/CNCHL-VP về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266