Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng

09:46 - 24/07/2021

Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng Covid-19 tại các công trình xây dựng theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, thực hiện công văn số 6314/SXD-TTr ngày 24/7/2021 của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) đề nghị Chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng tham gia hoạt động  xây dựng trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện một số nội dung trong văn bản đính kèm.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266