Triển khai các chốt kiểm soát dịch COVID-19 và phân luồng giao thông tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

08:24 - 22/07/2021

Nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn và liên tục trong hoạt động, sản xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Khu, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 05 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm ra vào Khu và bố trí phân luồng giao thông trên toàn địa bàn Khu (theo sơ đồ gửi kèm). Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 23/7/2021.

Thông tin chi tiết xem thêm tại 2 tệp đính kèm:

-) Văn bản số 461/CNCHL-VP về triển khai các chốt kiểm soát dịch COVID-19 và phân luồng giao thông

-) Sơ đồ phân luồng giao thông trên toàn địa bàn Khu

 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266