Công điện về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

08:55 - 22/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, để tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch và chủ động sàng lọc, truy vết, kiểm soát tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện các nội dung tại: Công điện số 16/CĐ-UBND ban hành ngày 21/7/2021

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266