Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh

12:32 - 17/03/2021

Tên Dự án: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao Nova Energy

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 180

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.76

Mục tiêu Dự án: Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển (R&D) và Sản xuất Trạm Inverter hợp bộ dạng modul 1MW chuyển hóa các dạng năng lượng tái tạo, lưu trữ điện năng; Là Trung tâm thử nghiệm, đánh giá và phát triển các ứng dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam; Phát triển hệ thống quản lý lưới điện thông minh cấp độ nhỏ SCADA/ Micro Smart Grid.

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác