Khu CNC Hòa Lạc: Làm việc với các Trường Đại học thuộc bang Victoria, Australia

04:25 - 19/05/2023

Ngày 16/5/2023, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã đón tiếp đoàn các Trường Đại học thuộc bang Victoria (Australia), do ông John Brumby AO, Chủ tịch của Quỹ Đột phá của Bang Victoria, Hiệu trưởng Danh dự trường Đại học La Trobe làm trưởng đoàn, đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm tại Khu CNC Hòa Lạc. Tham gia Đoàn là đại diện lãnh đạo của 15 Trường Đại học hàng đầu của bang Victoria trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo.