Thông báo tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp

09:42 - 14/04/2023

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 01 khóa học về "Kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp". Khóa học nhằm giúp các học viên nhận thức và thực hành được các kỹ năng cần thiết cho công việc quản lý nhân viên con người trong doanh nghiệp/đơn vị. 


 

Sau hoàn thành khóa học, học viên nắm bắt được:

1. Sứ mệnh của người quản lý.

2. Kỹ năng giao việc và giám sát công việc.

3. Kỹ năng động viên nhân viên

Đối tượng tham dự :

- Các lãnh đạo đơn vị, trưởng phó phòng, trưởng nhóm, người làm công tác quản lý, cán bộ nguồn.

- Những người quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng quản lý nhân sự.

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Thời gian dự kiến: ngày 16/5/2023

Giảng viên khóa học: Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh cực quản lý nhân sự

Danh sách tham dự xin vui lòng gửi về Trung tâm theo email: tranchung05092002@gmail.com. ĐT: 0912535707

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266