Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

02:44 - 20/05/2019

Tên Dự án: Trung tâm đào tạo phát triển công nghệ thông tin ngân hàng.

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 67

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.26

Mục tiêu Dự án: Xây dựng trung tâm đào tạo phát triển công nghệ thông tin ngân hàng

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác