Trung tâm vệ tinh quốc gia

02:18 - 04/03/2017

Tên Dự án: Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 12.364

Diện tích thực hiện dự án (ha): 7,42

Mục tiêu Dự án: Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển công nghệ vệ tinh vũ trụ

Tình trạng hiện nay: Đang xây dựng

Hình ảnh dự án:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác