Công ty TNHH Viettel – CHT

03:34 - 04/03/2017

Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu Viettel IDC

Quốc gia: Đài Loan

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 480

Diện tích thực hiện dự án (ha): Sử dụng diện tích đất của Dự án Tòa nhà đặt máy Viettel (0,6ha)

Mục tiêu Dự án: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu Viettel IDC

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Hình ảnh dự án:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác