Trường Đại học FPT

12:44 - 04/03/2017

Tên Dự án:

Quốc gia:

Khu chức năng: Khu Giáo Dục Và Đào Tạo

Vốn đăng ký (tỷ đồng):

Diện tích thực hiện dự án (ha):

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Sứ mệnh của Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) là cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

Tầm nhìn của Tổ chức Gáo dục FPT là iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega]. Theo đó, FE sẽ là hệ thống Industry Relevant Education – hệ thống đào tạo sinh ra trong lòng doanh nghiệp, đào tạo định hướng doanh nghiệp, và sản phẩm là những gì xã hội cần, doanh nghiêp cần, công nghiệp cần. Tổ chức Giáo dục FPT đặt mục tiêu trở thành Mega University, triển khai Smart Education để nâng cao chất lượng cùng phương thức dạy và học, đến năm 2020 FPT sẽ có 100 ngàn học sinh – sinh viên, trong đó sinh viên nước ngoài chiếm 15% và các khối đào tạo dựa trên công nghệ giáo dục tiến tiến.

Sự khác biệt của Tổ chức Giáo dục FPT là đổi mới sáng tạo, đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp CNTT, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai và các công nghệ hiện đại nhất.

Trường Đại học FPT (FUG)

Điện thoại: (04) 7300 5588 – (08) 7300 5588 – (0511) 3735 913

Email: daihoc@fpt.edu.vn

Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Phòng Công tác sinh viên: (04). 668.059.15

Quản lý KTX + DVĐS: (04). 668.059.13

Phòng Quản lý Đào tạo: (04). 668.059.16

Phòng Y tế: (04). 668.059.17

Thư viện: (04). 668.059.12