Công ty TNHH Cơ khí HTMP Việt Nam

03:23 - 26/07/2018

Tên Dự án: Nhà máy cơ khí công nghệ cao HTMP

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 432

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.2

Mục tiêu Dự án: Xây dựng nhà máy chế tạo khuôn mẫu theo công nghệ tiên tiến và có độ chính xác cao.

Tình trạng hiện nay: Đang xây dựng

Hình ảnh dự án:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác