Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội

11:56 - 04/03/2017

Tên Dự án: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu phần mềm FPT và sản xuất, kinh doanh.

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Phần mềm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1100

Diện tích thực hiện dự án (ha): 6,4

Mục tiêu Dự án: Sản xuất và kinh doanh phần mềm

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác