Công ty Cổ phần DT&C Vina

02:01 - 20/05/2019

Tên Dự án: Hi-tech R&D testing laboratory

Quốc gia: Hàn Quốc

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 223

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.95

Mục tiêu Dự án: - Nghiên cứu tính tương thích về trường điện từ và an toàn điện cho các sản phẩm, thiết bị điện, điện tử và các phương pháp thử nghiệm khác. - Cung cấp dịch vụ thử nghiệm về tương thích trường điện từ và an toàn điện cho các sản phẩm thiết bị điện, điện tử

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác