Viện Thực phẩm chức năng

03:10 - 20/05/2019

Tên Dự án: Đầu tư Viện thực phẩm chức năng

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 293

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.63

Mục tiêu Dự án: Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ KHKT và công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực CNSH, thực phẩm, thực phẩm chức năng, y sinh học, mỹ phẩm và dược liệu có giá trị kinh tế cao

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác