Ban cơ yếu Chính phủ

02:30 - 20/05/2019

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ cao cho Trung tâm Giám sát mạng quốc gia, Trung tâm CA quốc gia và nghiên cứu phát triển công nghệ Chip-Ban cơ yếu Chính phủ

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1745

Diện tích thực hiện dự án (ha): 3.27

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác