Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021

03:21 - 18/08/2021

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) năm 2021, VKIST thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021. Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm (Thông báo số 259/TB-VKIST ngày 06/8/2021.)

 

Nguồn: www.most.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266