Mẫu phiếu Khảo sát Dự án sản xuất Công nghệ cao

10:07 - 02/11/2021

Mẫu phiếu Khảo sát Dự án sản xuất Công nghệ cao của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (tệp đính kèm)

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266