Triển khai lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

01:47 - 01/06/2020

 

Ngày 29/5/2019, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Vụ Công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. Ông Đàm Bạch Dương - Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Đại Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; ông Phạm Trường Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị.


Ông Đàm Bạch Dương phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Công nghệ cao, Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ); đại diện Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế; đặc biệt, có sự tham gia đông đảo các đại biểu đến từ các Ban Quản lý của các Khu Công nghệ cao (Hòa Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, công nghệ sinh học Đồng Nai).

Hội nghị được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ với các Ban Quản lý của các khu công nghệ cao trong cả nước sau các phiên trao đổi, thảo luận tích cực từ xa từ tháng 3/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm từng bước triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Hội nghị này cũng như các Hội nghị tiếp theo (dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội) đồng thời nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Theo nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng dự thảo nghị định quy định về khu công nghệ cao, trình Chính phủ trong tháng 12/2020.

 
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng hồ sơ dự thảo nghị định, đặc biệt tập trung vào: rà soát, đánh giá tổng hợp các chính sách có liên quan; đề xuất đề cương dự thảo nghị định mới trên cơ sở bám sát và phù hợp với tình hình mới; xác định rõ các vấn đề cần tập trung giải quyết đối với từng nhóm chính sách dự kiến đề xuất.

Theo kế hoạch đã thống nhất, trong tháng 6/2020, các Ban Quản lý khu công nghệ cao cũng như các đơn vị có liên quan thuộc Bộ sẽ hoàn thiện các nội dung xây dựng chính sách cụ thể theo phân công, gửi Vụ Công nghệ cao để tổng hợp, xây dựng dự thảo nghị định (phiên bản thứ nhất), báo cáo Lãnh đạo Bộ. Theo dự kiến, hồ sơ dự thảo nghị định sẽ được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan (từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2020), sau đó gửi Bộ Tư pháp để thẩm định trước khi Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nguồn: www.most.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266