Đại hội Công đoàn Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

03:35 - 29/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-CĐB ngày 10/12/2019 của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIX Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025, được sự đồng ý của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC  Hòa Lạc, ngày 28/5/2020, Công đoàn Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.


Toàn cảnh Đại hội

Về dự Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đặng Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lưu Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Q.Trưởng ban Ban Quản lý, các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý và 108 đại biểu được triệu tập.

Sau bài phát biểu khai mạc của Đồng chí Dư Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đã nghe trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, tuy còn nhiều khó khăn về cơ chế chính sách và các điều kiện làm việc nhưng Công đoàn Ban Quản lý, với sự chỉ đạo của Chính quyền đã cùng các công đoàn viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng như công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, xúc tiến đầu tư, tham gia xây dựng các cơ chế chính sách... Việc chăm lo tinh thần và đời sống của từng công đoàn viên, người lao động đã được thực hiện tốt. Công đoàn Ban thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên khi gia đình đoàn viên công đoàn có việc ốm đau, hiếu, hỷ..., tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động... Các hoạt động tình nghĩa, giao lưu thể thao, văn hoá văn nghệ và các phong trào do Công đoàn Bộ, địa phương phát động đều được Công đoàn Ban triển khai và thực hiện tốt. Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc luôn là hạt nhân trong các hoạt động phong trào của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Đồng chí Dư Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo trước Đại hội

Đại hội cũng đã nghe ý kiến tham luận của các Đoàn viên Công đoàn đối với nội dung báo cáo, phương hướng nhiệm vụ và các kiến nghị với Công đoàn và Chính quyền.


Đại diện Công đoàn Trung tâm ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao trình bày tham luận

Đại diện Công đoàn Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ trình bày tham luận

Thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Q.Trưởng Ban quản lý Khu CNC Hoà Lạc đã có ý kiến biểu dương các hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2020 và khái quát các chương trình mục tiêu của Ban Quản lý trong giai đoạn mới với rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với sự phát triển của Khu CNC Hoà Lạc; đồng chí Bí thư Đảng ủy hy vọng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới cần bổ sung một số giải pháp phối hợp đề đạt được những mục tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động đoàn thể.


Đồng chí Lưu Hoàng Long, Bí thư Đảng uỷ, Q.Trưởng Ban quản lý Khu CNC Hoà Lạc phát biểu tại Đại hội

Thay mặt cho Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đỗ Xuân Ngọc đã phát biểu chỉ đạo và thông báo một số kết quả, chương trình hoạt động của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Ban Quản lý luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhận được nhiều khen thưởng, biểu dương của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước và tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.


Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ý kiến của các đại biểu đã được Đoàn Chủ tịch tổng hợp và bổ sung vào Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 05 đồng chí trong Ban chấp hành và 07 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là những đồng chí được Đại hội tin tưởng, có tâm huyết và năng lực tham gia vào các hoạt động công đoàn.


Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dư Thị Thanh Hằng thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể Đoàn viên công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266