Hợp tác khai thác sáng chế và thúc đẩy hoạt động khoa học – công nghệ

10:39 - 23/05/2020

Ngày 22/5/2020, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ về hợp tác khai thác sáng chế và thúc đẩy hoạt động khoa học – công nghệ.


Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Mục tiêu của Bản ghi nhớ là phát huy thế mạnh trong lĩnh vực hoạt động của mỗi bên, hướng tới thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, gợi mở và giải quyết các vấn đề thực tế, tạo tiền đề và nền tảng cho việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, công nghệ mới.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khai thác thông tin sáng chế, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc công nghệ, dự báo xu hướng phát triển công nghệ cao, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển sản phẩm cho các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng sẽ hợp tác chia sẻ cơ sở vật chất, trang thiết bị khi triển khai các hoạt động hợp tác chung về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các dịch vụ khoa học công nghệ khác, như các hoạt động tư vấn về đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao…

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266