Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu CNC Hòa Lạc

01:01 - 24/07/2021

Thực hiện chỉ đạo tại các văn bản sau:

- Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19;

 - Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện Thạch Thất thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; đảm bảo hoạt động sản xuất, không để đứt gãy; quản lý nơi ở, di biến động của các công nhân lao động trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt đến toàn thể người lao động thực hiện nghiêm các nội dung của các văn bản nêu trên.

2. Thủ trưởng các doanh nghiệp sản xuất xây dựng phương án an toàn "3 tại chỗ: sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" và gửi Ban Quản lý để tổng hợp, gửi UBND huyện Thạch Thất phê duyệt. Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất chỉ được hoạt động khi đủ điều kiện, đảm bảo an toàn theo phương án được phê duyệt.

3. Thực hiện nghiêm và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện phương án đảm bảo sản xuất an toàn phòng, chống dịch, thời gian hoạt động sản xuất của Ban Quản lý và cơ quan liên quan.

4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất.

5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trường hợp công chức, viên chức và người lao động vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.   

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Tổ Thường trực xử lý thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, điện thoại 0922.66.22.66, Email: khanhbt@hhtp.gov.vn.

Thông tin chi tiết xem tại văn bản đính kèm.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266