Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 5

08:29 - 03/06/2021

Ngày 01/6/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 734/TTg-CN về việc thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Ảnh minh hoạ

 

Theo đó, ngày 15/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2131/BKHĐT-GSTĐĐT về việc thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Dự án được đầu tư xây dựng theo loại hình đường sắt đô thị vận tải nhanh khối lượng lớn (MRT), tiêu chuẩn đường sắt đôi, toàn tuyến được bố trí 21 ga và 2 depot. Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 65.404 tỷ đồng và dự kiến sẽ được cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự án có tổng mức đầu tư lớn, có yêu cầu cao về thiết kế. Bên cạnh đó, từ những kinh nghiệm cũng như thực trạng đầu tư một số tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua cho thấy một số vấn đề cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, như hướng tuyến, phương án thiết kế sơ bộ, tổng mức đầu tư, công nghệ sử dụng, khả năng bảo đảm an toàn khai thác, vận hành... Trong khi đó, thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo hình thức kiêm nhiệm, nên không có đủ thời gian, cũng như kinh nghiệm trong việc thẩm định các nội dung yêu cầu chuyên môn sâu về kỹ thuật, công nghệ của dự án.

Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn liên danh tư vấn trong nước và nước ngoài để thẩm tra Dự án trong trường hợp đặc biệt theo quy trình, thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP nhằm bảo đảm khai thác tối đa năng lực, kinh nghiệm, thế mạnh chuyên môn của cả tư vấn nước ngoài và tư vấn trong nước.

Tại Công văn số 734/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc” như đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước quyết định việc lựa chọn tư vấn thẩm tra theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tư vấn thẩm tra có năng lực, kinh nghiệm, phát huy tối đa hiệu quả và tiết kiệm trong công tác thuê tư vấn thẩm tra./.

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266