Thông báo: Lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

09:16 - 16/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-CNCHL ngày 11/3/2021 và Công văn số 191/CNCHL-VP ngày 19/4/2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2021.
Do tình hình của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 so với dự kiến cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.
Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Hội đồng có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức kỳ thi.
Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266