Phát động cuộc thi Khởi nghiệp: "Hòa Lạc Startup Challenge"

03:21 - 24/06/2021

Nhằm tạo một môi trường nuôi dưỡng ý chí và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức cuộc thi Hòa Lạc Startup Challenge.

Cuộc thi khuyến khích các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, ứng dụng công nghệ nhằm tăng hiệu quả và giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực sau:
- Tài chính
- Nông nghiệp
- Giáo dục
- Y tế
- Du lịch
- Môi trường
- Công nghệ tác động xã hội

Infographic Thể lệ cuộc thi

Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 15/6/2021 - 28/10/2021

*Chi tiết tham khảo ở những tài liệu đính kèm sau:

Mẫu Đề án dự thi HHTP Startup Challenge

Thể lệ cuộc thi HHTP Startup Challenge

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266