Công khai danh mục tài liệu dùng cho ôn tập và thi trong kỳ tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

09:04 - 16/07/2021

Ngày 16/7/2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-CNCHL về việc phê duyệt danh mục tài liệu dùng cho ôn tập và thi trong kỳ tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 2021, bao gồm tài liệu 1) Phần Kiến thức chung; 2) Phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh); 3. Phần Tin học; 4. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Quyết định số 89/QĐ-CNCHL kèm theo).

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo công khai để thí sinh biết và ôn tập tài liệu về Phần Kiến thức chung và Môn Nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

          1. Tài liệu ôn thi phần kiến thức chung: https://www.mediafire.com/file/8uqydzfmpk6ioai/Danh+mục+Tài+liệu+thi+môn+kiến+thức+chung.rar/file

          2. Tài liệu ôn thi lĩnh vực quy hoạch-xây dựng: https://drive.google.com/file/d/1fYvenSDab_Xf-Uz9j9NmJrwPJkSCt5Ut/view?usp=drive_web

          3. Tài liệu ôn thi lĩnh vực đất đai-môi trường: https://drive.google.com/file/d/1n0AEEEO-OkjbXxQDwv6ovLdO1pvtmzbE/view?usp=drive_web

          4. Tài liệu ôn thi lĩnh vực hợp tác quốc tế: https://www.mediafire.com/file/yqefr28vh92molb/Tài+liệu+ôn+thi+công+chức+lĩnh+vực+hợp+tác+quốc+tế.rar/file

          5. Tài liệu ôn thi lĩnh vực quản lý đầu tư: https://www.mediafire.com/file/e2ka6y91fndxcbc/Tài+liệu+ôn+thi+công+chức+lĩnh+vực+quản+lý+đầu+tư.rar/file

          6. Tài liệu ôn thi lĩnh vực quản lý công nghệ cao: http://hhtp.gov.vn/media/tin-tuc/2021_07/danh-muc-tai-lieu-thi-linh-vuc-quan-ly-cong-nghe-cao.rar

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266