Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

10:28 - 28/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-CNCHL ngày 11/3/2021 và công văn số 191/CNCHL-VP ngày 19/4/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) về kế hoạch và dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý năm 2021.

Tuy nhiên hiện nay, do tình hình của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 so với dự kiến cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Hội đồng có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức kỳ thi.

Chi tiết tại file đính kèm.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266