Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

16:55 - 27/07/2021

Ngày 21/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc gửi các Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nội dung Quyết định để triển khai thực hiện (nội dung đính kèm).

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266