Quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất

03:03 - 09/03/2022

Ngày 02/3/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-TCHQ quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ và việc giám sát hải quan đối với DNCX thông qua hệ thống ca-mê-ra. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Theo nội dung tại Quyết định số 247/QĐ-TCHQ, DNCX sẽ được hướng dẫn cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát; yêu cầu về lưu trữ dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra; các giải pháp bảo mật trong trao đổi dữ liệu ca-mê-ra,….
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tổ chức thực hiện và thông báo công khai Quyết định này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai hải quan biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo, đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan đối với các vấn đề nghiệp vụ, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan đối với các vấn đề kỹ thuật trong kết nối trao đổi dữ liệu ca-mê-ra) để được hướng dẫn thực hiện.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266