Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022

14:41 - 27/02/2022

Nhằm tăng cường đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây được viết là KNNQG) công nhận bậc trình độ kỹ năng nghề của người lao động theo khung trình độ KNNQG, giúp người lao động hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân, có thể hướng nghiệp và tìm công việc phù hợp hoặc công việc yêu cầu phải có chứng chỉ KNNQG, từ đó thực hiện việc chuẩn hóa chất lượng nguồn lực lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời kỳ mới; đồng thời góp phần đẩy mạnh tăng tỷ lệ người lao động được công nhận có văn bằng chứng chỉ trong lực lượng lao động quốc gia; căn cứ các quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn; căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH; căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg; trên cơ sở đề xuất của các tổ chức đánh giá Chứng chỉ KNNQG, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố về lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá KNNQG năm 2022 (đợt 1) đối với 05 nghề đã được ban hành Thông tư quy định danh mục cơ sở vật chất trang thiết bị, bao gồm:
    1. Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò - Bậc 1,2,3; 
    2. Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò - Bậc 1,2,3;
    3. Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò - Bậc 1,2,3; 
    4. Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) - Bậc 2,3; 
    5. Điện tử công nghiệp - Bậc 1,2,3.
    (Thông tin chi tiết xem ở Văn bản đính kèm)

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266