THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

10:44 - 11/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-CNCHL ngày 11/3/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 191/CNCHL-VP ngày 19/4/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc thay đổi thời gian dự kiến tuyển dụng công chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-CNCHL ngày 25/5/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BKHCN ngày 11/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê công nhận quả tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 (Danh sách và kết quả cụ thể theo tài liệu đính kèm: 1) Thông báo số 31/TB-HĐTD và 2) Quyết định số 130/QĐ-BKHCN về công nhận kết quả thi kỳ thi công chức).

Đề nghị thí sinh đã trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức gửi về Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thành phần hồ sơ như sau:

  1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (theo đúng nội dung đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức);
  2. Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  4. Giấy tờ có liên quan đến quá trình công tác (nếu có) gồm: Hợp đồng lao động, bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
  5. Bản cam kết về văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ tuyển dụng công chức.

Lưu ý: Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức liên kết phải nộp bản công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

Đề nghị thí sinh gửi hồ sơ tuyển dụng công chức về Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chậm nhất vào ngày 11/3/2022 để tổng hợp, trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ký quyết định tuyển dụng công chức.

Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 thông báo để thí sinh biết và thực hiện.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266