Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP)

09:04 - 29/05/2021

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/6/2021./.

File đính kèm

Du_thao_Nghi_dinh_lan_2.docx
To_trinh.docx

 

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266