Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc - tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

01:43 - 13/05/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 11/5/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Phó Trưởng ban Nguyễn Văn Cường làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Đồn Công an Khu Công nghệ Hòa Lạc, Đội An ninh Công an huyện Thạch Thất, Phòng Y tế huyện Thạch Thất và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, công trường thi công, các địa điểm công cộng... trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đoàn kiểm tra công tác tại Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch; việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế; công tác quản lý người lao động đi đến qua vùng dịch và lao động người nước ngoài tại cơ quan, đơn vị. 

Đoàn công tác trao đổi, làm việc với doanh nghiệp

Qua kiểm tra thực tế, đa số đơn vị cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ và các nội dung yêu cầu của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn có đơn vị chưa thực hiện tốt việc giữ khoảng cách trong khi ăn trưa, khi tổ chức cuộc họp nhóm (số lượng < 10 người); còn có trường hợp công nhân không đeo khẩu trang tại công trường thi công. Đối với các trường hợp này, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu Lãnh đạo đơn vị tăng cường biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và đề nghị kỷ luật đối với các trường hợp tái phạm. 

Đoàn kiểm tra thực tế tại bếp ăn của doanh nghiệp

Theo kế hoạch công tác, Ban Quản lý sẽ tiếp tục đi kiểm tra các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong tháng 5 năm 2021.

Một số hình ảnh kiểm tra của Đoàn công tác:

 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266