Khu CNC Hòa Lạc: Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Ban Khoa học và Công nghệ

05:22 - 04/11/2019

Chiều ngày 04/11/2019, tại trụ sở Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông Lưu Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã trao Quyết định điều động Ông Nguyễn Thành Huy, Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đến công tác tại Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Ban Khoa Khoa học và Công nghệ thuộc Ban Quản lý.

Chúc mừng Đồng chí Nguyễn Thành Huy được điều động giữ chức vụ mới, Ông Lưu Hoàng Long cũng đề nghị tân Quyền Giám đốc Ban Khoa hoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy năng lực bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Thành Huy cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban và sự phối hợp, hỗ trợ của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Quản lý để hoàn thành tốt nhiệm được giao.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266