Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

01:10 - 16/08/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, email: minhduc@mpi.gov.vn trước ngày 17/8/2021./.
File đính kèm:
1_To_trinh_NQ_DN_Codid19_16.8-Final.pdf
2_Du_thao_NQ_DN_Covid19_16.8-Final.pdf

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266