Thông báo về Diễn đàn Hà Nội (Hanoi Forum 2018)

22:39 - 06/06/2018

Năm 2018, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc đồng tổ chức Diễn đàn Hà Nội (Hanoi Forum 2018) với chủ đề "Hướng tới Phát triển bền vững: Ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh". Đây là diễn đàn khoa học công nghệ và tư vấn chính sách mang tầm quốc tế nhằm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Các báo cáo sẽ được phản biện, nếu được chấp nhận sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Diễn đàn (có chỉ số ISBN); các báo cáo có chất lượng chuyên môn tốt sẽ được lựa chọn để công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế uy tín (trong danh mục ISI).

Đơn vị tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội, Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc

Các đối tác chính: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội.

Chủ đề: "Hướng tới Phát triển bền vững: Ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh"

Thời gian: từ ngày 8 đến 10 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô tổ chức: tối thiểu 300 đại biểu là lãnh đạo/cựu lãnh đạo chính phủ các quốc gia, các chính khách, đại diện nhà khoa học đạt giải Nobel trong các lĩnh vực liên quan; các nhà khoa học và học giả, học viên sau đại học trong và ngoài nước.

Nội dung chính:

Diễn đàn tổ chức thành 05 tiểu ban:

- Bằng chứng về biến đổi khí hậu và an ninh
- Tác động của con người đến biến đổi khí hậu
- Ứng phó với biến đổi khí hậu
- Chính sách và sự quản lý của Nhà nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậy và phát triển bền vững
- Khoa học, công nghệ và giáo dục nhằm ứng phó với biến đổi khí hật và phát triển bền vững

Bên cạnh đó, Diễn đàn có hai sự kiện đối thoại chính sách về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long và đô thị hóa, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.

Các mốc thời gian chính:

- Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt: 30/6/2018
- Nộp báo cáo toàn văn: 15/9/2018

Thông tin chi tiết vui long truy cập website: https://hanoiforum.vnu.edu.vn/ hoặc gửi về hòm thư: hanoiforum@vnu.edu.vn

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266