Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Hanwha Techwin

04:10 - 21/06/2017

□ Nội dung tuyển dụng

* Đối với ứng viên có kinh nghiệm

Ưu tiên chung

- Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, word, power point)

- Các ứng viên có chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực tuyển dụng

Lĩnh vực tuyển dụng

Nội dung

Số lượng

Kĩ sư bảo đảm chất lượng

(xây dựng hệ thống/ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng)

• Kinh nghiệm

- Ứng viên có 5 năm kinh nghiệm trở lên trong việc điều hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO9001 hoặc AS9100)

- Kinh nghiệm liên quan đến hiệu chỉnh và đánh giá chất lượng sản phẩm

• Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành cơ khí chế tạo,  kĩ thuật công nghiệp

• Nhiệm vụ đảm nhận

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm bộ phận động cơ hàng không(AS9100)

- Tiến hành xây dựng quy định, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

- Thiết lập mục tiêu và chính sách chất lượng sản phẩm công ty

- Tiến hành nghiệp vụ cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu chỉnh máy đo lường

 

Kĩ sư đảm bảo chất lượng

(đảm nhận chất lượng sản phẩm công đoạn đặc thù)

• Kinh nghiệm

- Ứng viên có kinh nghiệm trên 5 năm đối với các công đoạn đặc thù như hàn, xử lý nhiệt, NDT(Non Destructive Test...)

- Ứng viên có kinh nghiệm trên 5 năm QA, QE liên quan đến cơ khí  chế tạo

• Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành vật liệu kim loại, cơ khí chế tạo, thiết kế máy

• Nghiệp vụ đảm nhận

- Kiểm tra, viết bản báo cáo về công đoạn đặc thù như hàn, xử lý nhiệt, NDT(Non Destructive Test)...

- Xác nhận, đánh giá chất lượng sản phẩm theo từng công đoạn đặc thù theo từng công ty khách hàng riêng biệt

- Quản lý kiểm tra công đoạn đặc thù bộ phận động cơ hàng không

Ưu tiên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng, kiểm tra và thiết kế công đoạn

 

Kĩ sư kĩ thuật sản xuất

 (thiết kế công đoạn)

• Kinh nghiệm

- Ứng viên hiểu rõ về trang thiết bị cơ khí (tiện, phay, CNC, phay 3 trục, phay 5 trục), có kinh nghiệm đảm nhận thiết kế cơ khí và thiết kế công đoạn trong doanh nghiệp gia công cơ khí

- Ứng viên có kinh nghiệm trên 5 năm điều hành thiết kế công đoạn chế tạo bộ phận động cơ trong doanh nghiệp chế tạo bộ phận, linh kiện

+ Sử dụng thành thạo Autocad

• Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành cơ khí chế tạo hoặc tương đương

• Công việc đảm nhận

- Thiết kế công đoạn để sản xuất bộ phận cần thiết trong động cơ hàng không

+ Hiểu bản vẽ thiết kế và đặc điểm kĩ thuật, nắm rõ công đoạn cần thiết

+ Xác định tình huống yêu cầu của từng công đoạn và thiết kế theo thứ tự công đoạn (chỉ số, sai số...)

- Kiểm tra, viết  báo cáo tác nghiệp cho từng công đoạn (sử dụng CATIA)

- Kiểm tra lại các công đoạn sao cho phù hợp khi phát sinh việc thay đổi thiết kế của sản phẩm.

• Ưu tiên

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo CATIA

 

Kĩ sư kĩ thuật sản xuất

(chương trình CNC)

• Kinh nghiệm

- Ứng viên hiểu rõ về trang thiết bị cơ khí (tiện, phay, CNC, phay 3 trục, phay 5 trục), có kinh nghiệm đảm nhận thiết kế cơ khí và thiết kế công đoạn trong doanh nghiệp gia công cơ khí

- Ứng viên có kinh nghiệm trên 5 năm, hiểu lệnh CNC về Fanuc/Siemens, viết chương trình CNC trong các doanh nghiệp chế tạo cơ khí

• Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành cơ khí chế tạo

• Nhiệm vụ đảm nhận

- Viết chương  trình CNC của bộ phận cần thiết trong động cơ hàng không

- Sử dụng chương trình CATIA CAM

- Điều chỉnh chương trình CNC trong các công đoạn gia công một cách phù hợp khi phát sinh thay đổi thiết kế về sản phẩm

• Ưu tiên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về CATIA, CAM

 

□ Đối với các ứng viên trúng tuyển

- Được đào tạo tại Hàn Quốc-Công ty Hanwha Techwin  từ 3~6 tháng

- Được đào tạo về kĩ thuật tốt nhất về lĩnh vực gia công cơ khí

□ Mọi thắc mắc xin hãy gửi về địa chỉ Email: insa2.htw@gmail.com

   hoặc Facebook: goo.gl/GKKqiZ

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266