Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

04:18 - 10/03/2017

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gồm: Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 6 chỉ tiêu

2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

3. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHUNG (quy định tại Điều 22 Luật Viên chức):

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

4. TIÊU CHUẨN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CỤ THỂ NHƯ SAU:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Tiêu chuẩn

Đơn vị

làm việc

sau khi

 trúng tuyển

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Chuyên viên theo dõi

sát hạch CNTT

 

 

 

 

 

 

01

Trình độ: Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên chuyên ngành kỹ thuật Công nghệ thông tin

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc Bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về tổ chức sát hạch CNTT theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Có chứng nhận Đào tạo Quản lý dự án CNTT và chứng nhận Đào tạo Giảng viên theo chương trình ITSS/ITEE.

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí phụ trách sát hạch CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đã tham gia hội đồng xét duyệt câu hỏi ITPEC và khóa đào tạo giảng viên CNTT theo chuẩn kỹ sư CNTT cơ bản;

- Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

 

 

 

 

 

Trung tâm

Đào tạo

 

 

2

 

 

Kế toán trưởng

 

 

01

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán-kiểm toán.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin học: Tin học trình độ B hoặc trình độ công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Có 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trong đó ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở ví trí Kế toán trưởng.

Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

 

 

Trung tâm

Dịch vụ

tổng hợp

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Chuyên viên

phát triển

dự án

 

 

 

 

 

01

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực quản lý kỹ thuật; đã tham gia thực hiện đề tài, đề án khoa học và công nghệ cấp Bộ và tương đương.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thấu

Có chứng nhận về Chuyên đề quản lý dự án

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực quản lý kỹ thuật tại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Dưới 40

 

 

 

Trung tâm

Dịch vụ

tổng hợp

 

 

 

4

 

 

 

Chuyên viên lĩnh vực chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

01

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ở nước ngoài chuyên ngành Tài chính

Ngoại ngữ:  Tiếng Anh TOFEL iBT: 80 điểm trở lên

Tin học: Tin học trình độ B hoặc trình độ công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Có 03 năm kinh nghiệm công tác trong đó ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập

- Có khả năng viết báo cáo bằng tiếng Anh

- Giới tính: Nam,

- Độ tuổi: Dưới 40

 

 

 

 

Trung tâm

Dịch vụ

tổng hợp

 

 

5

 

 

Chuyên viên

xét duyệt các doanh nghiệp tham gia ươm tạo

 

 

 

 

 

01

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin học: Tin học trình độ B hoặc trình độ công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

 

 

 

 

 

Trung tâm

Ươm tạo Doanh nghiệp

CNC

 

 

6

 

 

Chuyên viên

hành chính tổng hợp

 

 

01

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công việc hành chính tổng hợp hoặc kế toán.

Tin học: Tin học trình độ B hoặc trình độ công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm công việc hành chính tổng hợp hoặc kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

 

 

Trung tâm

Ươm tạo Doanh nghiệp

CNC

 

5. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

          Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km 29 Đại lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GỒM:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ (file kèm theo).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật công chứng.

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh.

- Bản sao (có chứng thực) CMND.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời hạn 6 tháng; 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ, ghi rõ họ tên và đầy đủ thông tin theo quy định.

7. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:

Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, lệ phí tuyển dụng là: 260.000đ/thí sinh (lệ phí nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả nếu thí sinh bỏ thi).

8. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Thời gian: Từ ngày 15/8/2016 - 12/9/2016 (từ 9h00 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần)

Địa điểm:   Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

           Km 29 Đại lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 63269292

Thí sinh có thể xem thông tin tại:

-    Website của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc: http://hhtp.gov.vn.vn

-         Website của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://most.gov.vn

-         Bảng thông báo tại trụ sở Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

9. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

Thời gian tổ chức xét tuyển: Sẽ thông báo trên website và niêm yết tại trụ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

          Các thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo địa chỉ trên.

          Nếu được tuyển dụng, người trúng tuyển phải tự giải quyết về nhà ở và hộ khẩu.

          Không hoàn lại hồ sơ đối với những người không được tuyển dụng.

          Hồ sơ dự tuyển không đúng quy định trên sẽ không được xem xét.

          Mẫu Đơn đề nghị dự tuyển viên chức: xem tại đây

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266