Thông báo tuyển dụng sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2017

17:05 - 28/06/2017

I. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ phù hợp với các ngành, chuyên ngành theo quy định tại Phụ lục 1.

Các bằng tốt nghiệp thuộc chuyên ngành không có trong danh mục này nhưng có chuyên môn gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển sẽ được Hội đồng Tuyển sinh của Viện Chiến lược và Chinh sách khoa học và công nghệ xem xét cụ thể sau khi người dự tuyển nộp hồ sơ.

2. Có 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học (danh mục tạp chí được quy định tại Phụ lục 2) hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Trong trường hợp người dự tuyển có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ được quy định tại điểm a, b bằng các ngôn ngữ khác (không phải bằng tiếng Anh) hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại Phụ lục 3 tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

II. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ năm 2017 tại Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ là 08 nghiên cứu sinh.

III. Hồ sơ dự tuyển

1. Bộ giấy tờ cần nộp trong hồ sơ dự tuyển

a) Đơn xin dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ (theo mẫu M1);

b) Lý lịch khoa học tự thuật (theo mẫu M2);

c) Bản sao hợp lệ các loại văn bằng, chứng chỉ: bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khóa có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền; bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học toàn khóa; các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đã có;

d) Bảng kê tổng hợp bài báo/công trình khoa học đã công bố, xếp theo mục lục tự lập, kèm theo bản sao các bài báo, công trình khoa học theo qui định, được đóng thành quyển, gồm: trang bìa, mục lục và toàn văn các bài viết;

đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu M3);

Hướng nghiên cứu và danh sách người hướng dẫn khoa học tham khảo tại Phụ lục 4.

e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (theo mẫu M4);

g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

h) Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên được chứng thực;

m) 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển; 04 ảnh 4 x 6 (nền trắng) chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

2. Số lượng hồ sơ dự tuyển cần nộp

Số lượng hồ sơ dự tuyển nộp cho cơ sở đào tạo: 01 bộ.

III. Địa điểm, thời gian và phương thức tuyển sinh

1. Địa điểm tuyển sinh

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ

Phòng 203 nhà B, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38242255

Địa điểm xét tuyển nghiên cứu sinh: Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 26/06 đến ngày 26/09/2017 (Hồ sơ dự tuyển đã nộp không trả lại).

- Thời gian xét tuyển dự kiến: từ ngày 02 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: tháng 11 năm 2017.

- Thời gian nhập học: tháng 12 năm 2017.

3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển

- Quy trình xét tuyển:

+ Xét hồ sơ dự tuyển;

+ Người dự tuyển trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng tuyển sinh.

IV. Lệ phí tuyển sinh và học phí

1. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ;

- Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 200.000 đồng/người dự tuyển.

2. Học phí dự kiến

- Năm học 2017-2018: 16.750.000đ/năm;

- Năm học 2018-2019: 18.500.000đ/năm;

- Năm học 2019-2020: 20.250.000đ/năm.

- Năm học 2020-2021: 22.250.000đ/năm

VCác ưu đãi và hỗ trợ cho nghiên cứu sinh trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ

Người dự tuyển sau khi trúng tuyển sẽ được Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ tạo điều kiện tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện, các hoạt động sinh hoạt chuyên đề nâng cao, khảo sát thực tế, hợp tác quốc tế, cùng công bố kết quả nghiên cứu với các nhà khoa học của Viện ...

Đề được tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Chị Đặng Thị Thu Trang 0946.231.473. Email: trangdangthu2000@gmail.com

Chị Nguyễn Thị Thu Hường 0942.781.328. Email: huong.ng.thu@gmail.com

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên trang thông tin điện tử www.nistpass.gov.vn.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266