Công ty Hanwha Techwin Co., Ltd

03:45 - 26/07/2018

Tên Dự án: Nhà máy Hanwha Aero Engines tại Việt Nam

Quốc gia: Hàn Quốc

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 4530,4

Diện tích thực hiện dự án (ha): 9,68

Mục tiêu Dự án: Sản xuất các bộ phận và linh kiện của động cơ máy bay và động cơ gas tuabin công nghiệp.

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Hình ảnh dự án:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác