Bộ Tài chính

03:18 - 20/05/2019

Tên Dự án: Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Bộ Tài chính

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1291

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.96

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác