Mẫu phiếu Khảo sát Dự án R&D

10:06 - 02/11/2021

Mẫu phiếu Khảo sát Dự án R&D của Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lac (tệp đính kèm

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266