Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

01:57 - 26/07/2018

Tên Dự án: Trung tâm công nghệ cao Viettel

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 495

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0,8

Mục tiêu Dự án: Trung tâm công nghệ cao Viettel

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Hình ảnh dự án:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác