Triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

13:26 - 17/09/2019

Ngày 13/9/2019, tại Đà Nẵng, Vụ Công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. Ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Công nghệ cao, Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ), đại diện các Ban Quản lý của các Khu Công nghệ cao (Hòa Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, công nghệ sinh học Đồng Nai) và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ với các Ban Quản lý của các khu công nghệ cao trong cả nước nhằm triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao, dự kiến trình Chính phủ cuối Quý IV/2019.

Việc Chính phủ xem xét, thông qua đề xuất xây dựng nghị định sẽ là cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao, dự kiến hoàn thành trong năm 2020, theo nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các dự thảo văn bản của Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định, đặc biệt tập trung vào nội dung tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 99/2003/NĐ-CP cũng như thực trạng các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, phát triển, quản lý và hoạt động của khu công nghệ cao, từ đó đề xuất đề cương dự thảo nghị định mới cập nhật, phù hợp với tình hình mới.

Theo kế hoạch đã thống nhất, trong tuần thứ 3 của tháng 9/2019, các Ban Quản lý khu công nghệ cao sẽ hoàn thiện các nội dung được phân công gửi Vụ Công nghệ cao để tổng hợp, xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định (phiên bản thứ nhất), báo cáo Lãnh đạo Bộ. Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định sẽ được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan (từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2019), sau đó gửi Bộ Tư pháp để thẩm định trước khi Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nguồn: www.most.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266