Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

09:01 - 21/06/2019

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email: quachngoctuan@gmail.com./.
Thông tin chi tiết, xem tại đây:
Dự thảo Tờ trình
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

 

 

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266