Thông báo thu hồi đất của Dự án

09:33 - 07/11/2018

Ngày 26/10/2018, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-CNCHL về việc thu hồi 250.000m2 đất của Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy (trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) thuộc Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giao tại Quyết định số 05/QĐ-CNCHL ngày 06/01/2009 để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng quy mô Phòng thí nghiệm trọng điểm – Bể thử mô hình tàu thủy.

Lý do thu hồi: thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đất được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giao để thực hiện Dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật đất đai 2013.

Viện Khoa học Công nghệ Tàu thủy có trách nhiệm tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình và tài sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trước ngày 31/12/2018. Sau thời hạn nêu trên, nếu Viện Khoa học Công nghệ Tàu thủy không hoàn thành việc tháo dỡ, di dời, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc  sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý  các công trình  và tài sản này theo quy định.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266