Khu Nghiên cứu và Triển khai

Khu Nghiên cứu và Triển khai

Quy mô diện tích: 263,15 ha

Tính chất và chức năng là nơi tập trung các cơ sở nghiên cứu phát triển, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời là nơi đào tạo và thu hút các chuyên gia trong các ngành công nghệ cao và người có trình độ cao làm công tác nghiên cứu và ứng dụng.
 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266